За нас

„ДЖИ ЕЛ ОИЛ“ ЕАД

„ДЖИ ЕЛ ОИЛ“ ЕАД е основано през 2008 година в град София. Основна дейност на дружеството е търговия с петролни продукти.

Дружеството е регистрирано в Министерство на икономиката, съгласно изискванията на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, с Удостоверение №1414.

„ДЖИ ЕЛ ОИЛ“ ЕАД  разполага с внедрена интегрирана система за управление, сертифицирана за съответствие с международните стандарти ISO 9001:2015, с обхват „Търговия на едро и дребно с автомобилни горива и смазочни материали“.

Основната ни мисия е професионално и отлично удовлетворяване на нуждите и изискванията на клиентите и партньорите ни, предлагайки висококачествени услуги и продукти от квалифициран и отговорен персонал. Вярваме, че успешното сътрудничество се гради и устоява с професионално отношение, коректно партньорство и в дух на добра търговска етика.

„ДЖИ ЕЛ ОИЛ“ ЕАД  предлага възможност за осигуряване на транспорт на всички видове петролни продукти, включително превоз на маркирани енергийни продукти. Транспортът се осъществява от дългогодишен и отговорен партньор на дружеството, разполагащ с транспортни средства, които отговарят на всички законови изисквания за превоз на опасни товари, включително за транспортиране на маркирани горива за отопление, под контрол на агенция „Митници“.

Над 10 години сме доверен и надежден партньор, осигурявайки висококачествени услуги и продукти на своите клиенти.