Транспортни услуги

„ДЖИ ЕЛ ОИЛ“ ЕАД  предлага възможност за осигуряване на транспорт на всички видове петролни продукти, включително превоз на маркирани енергийни продукти. Транспортът се осъществява от дългогодишен и отговорен партньор на дружеството, разполагащ с транспортни средства, които отговарят на всички законови изисквания за превоз на опасни товари, включително за транспортиране на маркирани горива за отопление, под контрол на агенция „Митници“. Всички транспортни средства са оборудвани с измервателни уреди, отговарящи на стандартите на Български институт по метрология и имат необходимите заверки.

При нужда от транспортни услуги моля отправете запитване като попълните следната форма или се свържете с нас на телефон: +359  894 707 400.