Цени

Ценова листа "ДЖИ ЕЛ ОИЛ" ЕАД в сила от 29.11.2022г.


Наименование
Мярка
Цена
Акциз
Основа
ДДС 20%
Крайна цена
Цена с ДДС лв/1000л.
A95H Био 9%
 лв./1000л.  1435.00  710.00  2145.00  429.00  2574.00  –
Дизелово гориво  E5 /за ИПТ и трактори/
 лв./1000л.  1721.00  646.00  2367.00  473.40  2840.40
Дизелово моторно гориво Б6 с мин 6% биодизел
 лв./1000л.  1815.00  646.00  2461.00  492.20  2953.20  –
Дизелово гориво  (CP-10) с БИОКОМПОНЕНТ
 лв./1000л.  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00  –
Гориво за отопление (тежко)
 лв./тон  2540.00  400.00 2940.00  588.00  3528.00  2989.83

Плътността на горивата се определя при 15°C.