Цени

Ценова листа "ДЖИ ЕЛ ОИЛ" ЕАД в сила от 03.06.2023г.


Наименование
Мярка
Цена
Акциз
Основа
ДДС 20%
Крайна цена
Цена с ДДС лв/1000л.
A95H Био 9%
 лв./1000л.  1376.00  710.00  2086.00  417.20  2503.20  –
Дизелово гориво  E5 /за ИПТ и трактори/
 лв./1000л.  1279.00  646.00  1925.00  385.00  2310.00
Дизелово моторно гориво Б6 с мин 6% биодизел
 лв./1000л.  1300.00  646.00  1946.00  389.20  2335.20  –
Дизелово гориво  (CP-10) с БИОКОМПОНЕНТ
 лв./1000л.  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00  –
Гориво за отопление (тежко)
 лв./тон  1831.00  400.00 2231.00  446.20  2677.20  2256.88

Плътността на горивата се определя при 15°C.