Цени

Ценова листа "ДЖИ ЕЛ ОИЛ" ЕАД в сила от 10.04.2024г.


Наименование
Мярка
Цена
Акциз
Основа
ДДС 20%
Крайна цена
Цена с ДДС лв/1000л.
A95H Био 9%
 лв./1000л.  1468.00  710.00  2178.00  435.40  2613.60  –
Дизелово гориво  E5 /за ИПТ и трактори/
 лв./1000л.  1469.00  646.00  2115.00  423.00  2538.00
Дизелово моторно гориво Б6 с мин 6% биодизел
 лв./1000л.  1546.00  646.00  2192.00  438.40  2630.40  –
Дизелово гориво  (CP-10) с БИОКОМПОНЕНТ
 лв./1000л.  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00  –
Гориво за отопление (тежко)
 лв./тон  2159.00  400.00 2559.00  511.80  3070.80  2602.37

Плътността на горивата се определя при 15°C.