Цени

Ценова листа "ДЖИ ЕЛ ОИЛ" ЕАД в сила от 03.02.2023г.


Наименование
Мярка
Цена
Акциз
Основа
ДДС 20%
Крайна цена
Цена с ДДС лв/1000л.
A95H Био 9%
 лв./1000л.  1371.00  710.00  2081.00  416.20  2497.20  –
Дизелово гориво  E5 /за ИПТ и трактори/
 лв./1000л.  1533.00  646.00  2179.00  435.80  2614.80
Дизелово моторно гориво Б6 с мин 6% биодизел
 лв./1000л.  1610.00  646.00  2256.00  451.20  2707.20  –
Дизелово гориво  (CP-10) с БИОКОМПОНЕНТ
 лв./1000л.  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00  –
Гориво за отопление (тежко)
 лв./тон  2314.00  400.00 2714.00  542.80  3256.80  2760.00

Плътността на горивата се определя при 15°C.